ประเภทของดินที่ถม

ลักษณะของดิน ประเภทของดินที่ถม

spot-light-blue ดินลูกรัง จะมีคุณสมบัติหลังการบดอัดดินจะแน่น เหมาะสำหรับทำถนน ไม่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้

ถ้ามีที่ดินมาก อาจจะแบ่งตามประโยชน์ใช้สอยของดิน คือบริเวณที่ทำถนน ลานจอดรถ ใช้ดินลูกรัง บริเวณที่ต้องการจะปลูกต้นไม้ควรใช้หน้าดินมาถมเป็นต้น

spot-light-blue หน้าดิน คือดินที่อยู่บริเวณด้านบนของผิวดิน ระดับ 0.00-0.50 เมตร หรืออาจจลึกลงไปในชั้นดินมากกว่า 0.50 เมตรเล็กน้อย

spot-light-blue ดินมีสีดำ เหมาะสำหรับถมเพื่อปลูกต้นไม้ แต่มีราคาสูงกว่าดินประเภทอื่น นิยมนำมาถมบริเวณบ้านที่มีที่ดินไม่มากนัก

spot-light-blue ดินเหนียว ได้รับความนิยมนำมาถมดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพราะหาได้ง่าย ราคาเหมาะสม สามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีในระดับหนึ่ง

spot-light-blue ดินทราย เมื่อนำมาถมแล้วจะมีปัญหาการไหลของดิน ดังนั้นจำเป็นต้องบดอัดดินทรายอย่างดีเพื่อไม่ให้ดินทรุดตัว และไหลไปบริวณข้างเคียง

spot-light-blue ดินทรายมีราคาถูก เหมาะสำหรับถมดินในโครงการจัดสรรมากกว่า

spot-light-blue ดินผสมอิฐหักหรือผสมเศษขยะ มีราคาถูกเหมาะสำหรับนำมาถมพื้นที่ที่ไม่ต้องการปลูกต้นไม้ พื้นที่ทำถนนภายในบ้าน

spot-light-blue ดินประเภทนี้มักจะมีปัญหาเมื่อถมดินก่อนก่อสร้าง อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตอกเสาเข็มเพราะมีเศษอิฐขนาดใหญ่อยู่ในดินได้

ถมดินเสร็จแล้ว สร้างบ้านได้ทันทีหรือไม่

### ถมดินเสร็จแล้วสร้างบ้านทันทีได้หรือไม่ ###

spot-green-light ปัญหาที่ผมยกมาเป็นข้อหัวนี้ เป็นปัญหาที่มักจะมีการพูดถึงกันว่าเราสามารถสร้างบ้านหลังจากการถมที่ดิน

spot-green-light ได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับ ผมจะอธิบายถึงที่มา ที่ไปของคำตอบให้ทราบดังนี้ครับ

 

bb3fd6f352e584f4688aef86826b840e_3

spot-light-blue ก่อนอื่นต้องขยายความเรื่องการถมที่ หรือถมดินเพื่อสร้างบ้านก่อนว่า มีความหมายอย่างไร การถมที่สร้างบ้านส่วนมากแล้ว

spot-light-blue ก็เนื่องจากว่าที่ดินที่จะปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าระดับถนน หรือ อาจเป็นแอ่งน้ำ , บ่อน้ำเก่า หรือ ว่าต้องการให้บริเวณที่จะสร้างบ้าน มีความสูงกว่าระดับถนน

spot-light-blue หรือ ระดับพื้นดินเดิม จะด้วยเหตุผลเพื่อการป้องกันน้ำท่วม หรือเป็นด้วยแบบบ้านที่ต้องการสร้าง มีการยกระดับพื้นบ้านให้สูงขึ้น

spot-green-light เมื่อได้ทำการถมดินแล้ว ในระยะแรกจะเห็นว่าดินที่ถมมีความสูงตามที่ได้กำหนดไว้ เช่นกำหนดให้ถมดินสูงกว่าระดับถนน ประมาน 80 เซนติเมตร

spot-green-light แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็จะพบว่าดินเกิดการยุบตัว ทำให้ความสูงอาจเหลือไม่เท่ากับที่กำหนดถมไว้ และ การที่ดินเกิดทรุดตัวภายหลังการถมนี่เอง

spot-green-light จึงเป็นสาเหตุ ของข้อสงสัยว่า เราควรจะสร้างบ้านได้ทันทีหรือไม่

 

spot-green-light คำตอบที่ผมกล่าวว่าเราสามารถจะสร้างบ้านหลังการถมที่ดินได้ เหตุผลก็คือ ถ้าการสร้างบ้านดังกล่าว เป็นการสร้าง

spot-green-light ที่อยู่บนฐานรากที่มีเสาเข็มเป็นส่วนรองรับโครงสร้าง เนื่องจากการที่วิศกรออกแบบให้ตัวอาคารมีฐานรากที่มีเสาเข็ม

spot-green-light เป็นส่วนรองรับนั้น แสดงว่าได้คำนวนการรับน้ำหนัก โดยผ่านเสาเข็ม ซึ่งการรับน้ำหนักโดยผ่านเสาเข็มนั้นเป็นการคำนวน

spot-light-blue ที่ใช้ค่าความเสียดทานของดินที่มีต่อเสาเข็มมาใช้งาน และ โดยที่การถมดินเพื่อสร้างบ้านส่วนมาก เป็นการถมดินที่ผิวดินเท่านั้น

spot-light-blue ยกเว้นในกรณีที่ การถมดินบ่อน้ำที่มีความลึกมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงตอบได้ว่า เราสามารถสร้างบ้านได้ทันที

spot-light-blue เราสามารถสร้างบ้านได้ทันที หลังจากการถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว