ถมดินยังไงให้ได้ผลดีที่สุด

spot-light-blue ระดับดินที่เหมาะสม และ การถมดินยังไงให้ได้ผลดีที่สุด

การจะถมที่ดินเพื่อการก่อสร้างบ้านเรือนนั้น เป็นการทำงานแบบหวังผลระยะยาวมากที่สุดงานหนึ่งรองจากความคงทนแข็งแรงของบ้าน

ก่อนที่จะทำการสร้างบ้าน หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ เจ้าของแทบทุกราย มักจะเกิดคำถามว่า ระดับดินของบ้านหรือโครงการนั้นจะเอาสูงแค่ไหน

ผู้ทำการถมดิน ต้องถมให้ดินมีความแน่นของพื้นดินให้แข็งพอกับโครงสร้างบ้าน และต้องมีความสูงของพื้นดินในระดับที่เหมาะสมนั้นของพื้นที่

spot-light-blue การที่จะตอบปัญหาข้อนี้ควรจะดูปัจจัยต่างๆอย่างเช่น

spot-green-light 1. พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่แบบใด ดินมีลักษณะแบบไหน ดินมีอ่อนตัวมากน้อยเพียงไร เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมบ้างหรือไม่ ถ้าเคยดินสามารถอุ้มน้ำได้มากน้อยเพียงใด และระดับน้ำที่เคยท่วม เคยมีท่วมมีความสูงที่สุดแค่ไหน

spot-green-light 2. ระดับความสูงของท่อระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่นั้น ระดับความสูงของถนนที่อยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ดินและระดับความสูงของพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียง สามารถสอบถามได้จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอยู่ หากระดับที่คุณต้องการถมอยู่ค่อนข้างสูงก็ไม่เป็นไร จะไม่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ

แต่ถ้าระดับของคุณค่อนข้างต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียง ควรจะตรวจดูเช็คตัวนี้ด้วยนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำในบ้านเราสามารถระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะได้

spot-green-light 3.ระดับถนนหน้าบ้าน และระดับดินพื้นที่ข้างเคียง ปัจจุบันมีการถมยกระดับถนนกันมาก แข่งกันถมทั้งถนน ทั้งเพื่อนบ้าน ถ้าสามารถให้ระดับดินของเราใกล้เคียงกับพื้นที่รอบๆก็น่าจะดีครับ

ทั้งในแง่ความปลอดภัยของโครงสร้างรั้ว การระบายน้ำ ฯลฯ

Leave a Comment