ผลงานถมดิน ตำบลไทรน้อย ขนาดพื้นที่ 400 ตารางวา

งานถมดิน ตำบลไทรน้อย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 400 ตารางวา (1,600 ตารางวา) ความสูงถมสูงกว่าถนนหน้าที่ขึ้นมา 1 เมตร วัสดุที่ใช้ในการถม ดินถมทั่วไป ดินถมทั่วไป หรือ ดินชั้นสองเหมาะแก่การถมสร้างบ้าน หรือ ถมเพื่อก่อสร้างต่างๆ เพราะมีราคาถูก และสามารถหาได้ง่าย นิยมนำมาถมเพื่อก่อสร้าง เนื้อดินเหนียว และ แน่น รถที่ใช้บรรทุกเข้าไปถมคือ รถพ่วง  การปรับหน้าดินขนาดใหญ่ และปริมาณดินที่ต้องดั้มลง มีค่อนข้างที่เยอะ ต้องใช้แมคโคร PC140 เพราะสามารถทำงานได้เเบบรวดเร็ว ในการเกลี่ยหน้าดินให้เสร็จภายในเวลา ก่อนที่ดินคันต่อไปจะมา ถ้าหากไม่มีความคล่องแคล่ว หรือ ทำงานช้า จะทำให้มีปัญหาติดขัดเรื่องจราจร ของรถบรรทุกดิน นั้นดังการเลือกใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน ในแต่ละงานจึงมีความจำเป็นอย่างมากLeave a Comment