รับเหมาถมดิน กรุงเทพ

ถมดินสร้างบ้าน ทุกขนาดพื้นที่ ทุกชนิดดิน งานรวดเร็ว เริ่มงานเมื่อเซ็นสัญญา ทำงานก่อนแบ่งจ่ายเป็นงวด มีเครื่องจักรชุดเล็ก ชุดใหญ่ ทำงานได้ทุกขนาด ส่งดินเที่ยว ตามจำนวนที่ต้องการใช้

ตัวอย่างงานถมดิน

🌳 ดินดำ : เน้นสร้างบ้าน 🌳 ดินดาน : เน้นโกดัง โรงงาน 🌳 ดินลูกรัง : เน้นทำถนน ลาดจอดรถ 🌳 หินคลุก 🌳 ทราย 🌳 อิฐทุบตึก 🌳 อื่นๆ . 1500*703

งานถมดินดำ เน้นสร้างบ้าน

ดินดำ ใช้ดีสำหรับการสร้างบ้าน ระดับความแน่นเพียงพอ ราคาถูก เพราะมีแหล่งดินใกล้

งานถมดินดาน ดินซีแลค บดอัดแน่น

แลค สร้างบ้านได้ ทำโกดัง โรงงาน ได้ดี ปลูกต้นไม้ได้ แต่ดีไม่เท่าดินดำ หรือ หน้าดิน เน้นแน่นบดอัด

ดินลูกรัง เน้นถนน ลานจอดรถ

โกดังได้ โรงงานได้ ลานจอดรถ ถนน ยิ่งดี แต่ในกรุงเทพ ราคาถูกกว่าดินชนิดอื่น เพราะระยะทางขนส่ง

ถมดินปลูกต้นไม้ ลดภาษี

ถมดินดำ ปลูกกล้วย หรือ ต้นไม้อื่น ลดภาษี กรณีที่ดินรกร้าง พัฒนาที่ดินให้เป็นประโยชน์

หน้าดินปลูกต้นไม้ จัดสวน

หน้าดิน ดินดี สำหรับปลูกต้นไม้ เสริมดินรอบบ้านทรุด จัดสวน เสริมดินรอบบ้านสร้างใหม่

งานลานจอดรถ หินคลุก

ลานจอดรถหินคลุก ต้องลงหินคลุกเป็นฐานราก ก่อนการเทปูน หรือ ลาดยาง เพื่อประสิทธิภาพลานจอดรถที่ดี

ทศพล ถมดิน

081 580 2227

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“เน้นคุณภาพ ในงานถมที่ดิน ด้วยประสบการณ์ยาวนาน กว่า 20 ปี ถมมาแล้วกว่า หลายพันแปลง”

บริษัท จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ยาวนานกว่า 20 ปี

ด้วยความซื่อสัตย์ และ ตั้งใจในการให้บริการ

ทศพล ถมดิน

081 580 2227